Для розвитку маленької дитини надзвичайно важливою є турбота про неї дорослих. Спочатку – тепло материнських грудей і лагідність її рук, потім – близькі люди: батько, брати та сестри, бабуся та дідусь, запах рідної домівки.

   Діти повинні зростати в сім’ях рідних батьків, але коли це неможливо, то альтернативою біологічній родині може бути прийомна сім’я, до якої можна влаштувати до чотирьох дітей, та дитячий будинок сімейного типу, де можуть проживати від п’яти до десяти дітей, включаючи рідних дітей батьків-вихователів.

Основна мета прийомної сім’ї/дитячого будинку сімейного типу – тимчасове утримання і виховання дитини. За сприятливих обставин дитина може повернутися в рідну сім’ю.

Прийомна сім’я – це сім’я, яка добровільно взяла із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, від одного до чотирьох дітей на виховання та спільне проживання.

Прийомні діти виховуються у прийомній сім’ї до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах освіти – до їх закінчення, але не пізніше досягнення ними 23-річного віку. Під час перебування дитини у прийомній сім’ї держава фінансує, контролює утримання й виховання дитини, надає допомогу на її розвиток, соціалізацію, організовує соціальне супроводження даних сімей та дитини.

Прийомні діти мають право підтримувати зв’язок з біологічною ріднею, якщо це не суперечить їхнім інтересам.

Прийомні батьки беруть прийомних дітей на власну житлову площу за наявності відповідних санітарно-гігієнічних та побутових умов, що ретельно перевіряються. Прийомні батьки несуть персональну відповідальність за життя, здоров’я, фізичний та психічний розвиток прийомних дітей. Вони одержують від держави щомісячні кошти на утримання дитини, мають першочергове право на усиновлення.

Мудрість батьків – дати дитині надію на щастя. Найкращий спосіб зробити дітей хорошими – це зробити їх щасливими. Зробімо сирітку щасливою, даймо їй надію на краще життя. З питань щодо створення та функціонування прийомних сімей звертайтесь за адресою: центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді : м. Докучаєвськ, вул. Центральна, 44, тел. 3-27-99.