10 грудня відзначається Міжнародний день прав людини. В цей день у 1948 році Генеральної Асамблеєю ООН була проголошена Загальна декларація прав людини – перший міжнародний документ, який задекламував рівність прав та свобод всіх людей.                                                               

      Відповідно Розпорядження Кабінету міністрів України від 10.09.2014 року № 815-р «Про затвердження плану заходів з проведення у 2014 році Всеукраїнського тижня права» в період з 08.12.2014 по 13.12.2014 року в рамках Всеукраїнського тижня права, в Селидівській кримінально – виконавчій інспекції 08.12.2014 для засуджених  проведений просвітницько-правовий захід  «Права людини і громадянина».

      Організовуючи даний захід, інспектори КВІ підготовили тематичну доповідь, оформили інформаційно-правовий куточок. Під  час заходу засуджені мали нагоду ознайомитися з Основним законом України – Конституцією України, основними конституційними правами, а саме: соціальними, економічними, культурними, політичними,трудовими правами та свободами людини і громадянина, правовим статусом засуджених. Інспектори кримінально-виконавчої інспекції обговорювали із засудженими питання реалізації і захисту прав людини.

Метою заходу було поглибити знання засуджених у сфері захисту прав і свобод людини і громадянина та неухильного дотримання закріплених Конституцією обов’язків, адже засуджені, не зважаючи на їхній спеціальний статус, являються повноправними членами суспільства.

Виконання засудженими покладених на них обов’язків і реалізація належних їм прав і законних інтересів утворюють той правовий режим відбування покарання, який становить основу для досягнення  поставлених перед покаранням цілей, у першу чергу – виправлення засуджених.  

Інспектор КВІ   Закалюжна А.Ю.