З метою профілактики скоєння повторних злочинів серед засуджених без позбавлення волі, які перебувають на обліку в Селидівській кримінально – виконавчій інспекції, постійно здійснюється співпраця співробітників інспекції та спеціалістів Селидівського міського центру зайнятості населення по вирішенню питання з  працевлаштування засуджених без позбавлення волі. Дана категорія осіб не викликає зацікавленості роботодавців, адже більшість із засуджених не  мають необхідної освіти та кваліфікації, а в деяких випадках крім того, відсутній паспорт громадянина України. Ці  фактори унеможливлюють працевлаштування засуджених і в подальшому мінімізують їх можливість стати повноправними членами суспільства.     

З числа 154  засуджених, перебуваючих на обліку в кримінально – виконавчій інспекції, 27 мають постійне місце роботи (працевлаштовані за трудовою книжкою), 12 осіб є непрацездатними (інваліди, пенсіонери), 4 жінки знаходяться у відпустці за доглядом дитини.   

  Станом на теперішній час 5 засуджених мають статус безробітного; 1 особа навчається в учбовому закладі.

      105 засуджених не працевлаштовані та не мають постійного місця роботи, при цьому слід зазначити, що 22 особи взагалі не мають професії.   

      З числа непрацюючих, 8 осіб не документовані, 6 осіб не мають реєстрації.

         Кожен засуджений, який перебуває на обліку в кримінально – виконавчій інспекції має можливість ознайомитися з переліком вакантних місць, отримати направлення та звернутися з проблемою працевлаштування до центру  зайнятості населення, де йому обов’язково допоможуть словом та ділом.  

Протягом року засудженим до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, було видано 42 направлення до Селидівського міського центру зайнятості, але досить часто засуджені ігнорують можливість надання їм допомоги у працевлаштуванні у центрі зайнятості.

 Співпраця  між кримінально – виконавчою інспекцією і  центром  зайнятості населення полягає у двосторонньому обміні інформацією, дозволяє вести просвітницьку діяльність інспекторами КВІ з метою залучення роботодавців для надання засудженим вакантних місць.

        Працівники кримінально – виконавчою інспекції зацікавленні у виправленні та ресоціалізації засуджених, що можливо тільки завдяки співпраці з центром  зайнятості населення, де знають що означає залишитися в наш час без роботи та до чого це може привести людину, яка вже раз порушила закон.   

     

    Інспектор КВІ   Закалюжна А.Ю.