1.Індивідуальні соціальні послуги – надання індивідуальних соціальних послуг членам сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, що об’єктивно порушують нормальну життєдіяльність особи, наслідки яких вона не може подолати самостійно, а саме: інвалідність, сирітство, насильство, безпритульність, відсутність житла або роботи, складні стосунки в сім'ї, малозабезпеченість, психологічний чи психічний розлад;
2. Соціально-педагогічні послуги - виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, організація індивідуальних корекційних процесів, дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної, літературної та художньої діяльності особистості тощо, а також залучення до цієї роботи різноманітних закладів та установ, громадських організацій, заінтересованих осіб;
3. Психологічні послуги - надання консультацій з питань психічного здоров'я та поліпшення взаємин з оточуючим соціальним середовищем, застосування психодіагностики, спрямованої на вивчення соціально-психологічних характеристик особистості, з метою її психологічної корекції або психологічної реабілітації, надання методичних порад. Індивідуальна робота психолога з отримувачами послуг;
4. Соціально-медичні послуги - консультації та бесіди, щодо запобігання виникненню та розвитку можливих органічних розладів особи, збереження, підтримка та охорона її здоров'я, здійснення комплексу профілактичних заходів, включаючи лекційну та видавничу діяльність;
5. Соціально-економічні послуги - задоволення матеріальних інтересів і потреб сімей, осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що реалізуються у формі надання різноманітної гуманітарної допомоги;
6. Інформаційні послуги - надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації (довідкові послуги); розповсюдження просвітницьких та культурно-освітніх знань (просвітницькі послуги); поширення об'єктивної інформації про споживчі властивості та види соціальних послуг, формування певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем (рекламно-пропагандистські послуги
.