УКРАЇНА

СЕЛИДІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я


Від 24.06.2011 154

м. Селидове

Про внесення змін

до регламенту роботи виконкому


З метою упорядкування ведення діловодства, реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації», виконком міської ради


ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до регламенту роботи виконкому міської ради, затвердже-ного рішенням виконкому від 0.12.2011 № 226 «Про регламент роботи виконкому Селидівської міської ради», а саме:

1.1. Доповнити розділ 3 «Порядок підготовки і проведення засідань викона-вчого комітету» пунктом 3.16. такого змісту: «Проекти рішень виконкому міської ради, які мають нормативно-правовий характер, що підлягають обговоренню, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. Протягом п’яти робочих днів з дня затвердження оприлюднюються прийняті рішення виконкому».

У разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така ін-формація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення до-кумента і дати оновлення інформації, а в разі його відсутності - в інший прий-нятний спосіб.

1.2. В п.3.11 розділу 3 «Порядок підготовки і проведення засідань викона-вчого комітету»:

1.2.1 в другому абзаці . слова «за 25 днів до засідання» замінити словами «за 35 робочих днів до засідання»;

1.2.2. в абзаці 4 слова «Проекти рішень і додатки до них з візами заступників міського голови /відповідно з розподілом обов’язків/, начальника юридичного відділу, начальника відділу діловодства і контролю, керуючого справами викон-кому і керівниками всіх зацікавлених організацій. Довідки, інші матеріали здаю-ться керуючому справами виконкому не пізніше ніж за 5 днів до засідання.» замі-нити словами «Проекти рішень і додатки до них з візами заступників міського го-лови /відповідно з розподілом обов’язків/, головного спеціаліста з юридичних питань, начальника відділу діловодства і контролю, керуючого справами виконкому і керівниками всіх зацікавлених організацій, довідки, інші матеріали здаються керуючому справами виконкому не пізніше ніж за 25 робочих днів до засідання».


Міський голова В.В. РЕМІЗОВ