21.03.2013 Радою Регіонів було заслухано та обговорено питання про державну політику щодо місцевого самоврядування та соціально-економічного розвитку територій України.  На Раді регіонів було прийнято рішення рекомендувати проведення широкого обговорення проекту концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

 15.05.2013 міський голова Ремізов В.В. провів засідання круглого столу на тему: "Обговорення проекту Указу Президента України "Про Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні”. У заході прийняли участь: голови міських та селищних рад, керівники установ та організацій міста, представники органів місцевого самоврядування.

Під час обговорення міський голова Ремізов В.В. роз’яснив присутнім  головні засади Концепції реформування місцевого самоврядування. Так в проекті Концепції слушно констатується неспроможність преважної більшості органів місцевого самоврядування здійснювати власні і делеговані повноваження, обмеженість фінансових ресурсів місцевого самоврядування, складна демографічна ситуація, відсутність мотивації та стимулюючих факторів для їх розвитку. Відзначається також неспроможність жителів до солідарних дій у досягненні спільних цілей розвитку громади. Важливим моментом є наголошення на тому, що місцеве самоврядування нині фактично відсторонене від вирішення питань у сфері земельних відносин. Кінцевою метою реформування місцевого самоврядування в Україні має стати запровадження ефективної системи надання якісних і доступних публічних послуг, становлення інститутів демократії, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідних територіях, а також узгодження інтересів держави та територіальних громад.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Територіальні громади повинні мати фінансові інструменти, достатні для того, щоб вирішувати завдання власного розвитку.

Протягом тижня в міських та селищних радах пройде обговорення проекту Указу Президента України "Про Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні”.


 Відділ з питань організаційної і кадрової роботи та внутрішньої політики міської ради