В Донецькій області зафіксовано випадки, коли засуджені, які перебувають на обліку в кримінально – виконавчої інспекції, виявили бажання виїхати на тимчасове проживання за межі області.

       Державною Пенітенціарною Службою України встановлений порядок дій для таких    засуджених. Особи, які бажають  виїхати до інших областей строком на 3 місяці (окрім окупованої території АР Крим), дають письмові пояснення, у яких повинна міститися інформація про причину виїзду, адреса, номер контактного телефону особи, або організації, до якої засуджений виїжджає. Таким особам видається направлення до підрозділу кримінально – виконавчій інспекції, на територію обслуговування якої виїжджає засуджений, для подальшого виконання призначеного судом покарання, належного контролю за поведінкою засуджених (реєстрації).  

     У разі  виявлення  бажання прибувших  з Донецької області засуджених залишитися на території обслуговування інспекції для постійного проживання, здійснюється запит до відповідного підрозділу КВІ щодо направлення особової справи.

      На даний час двом засудженим з числа  перебуваючих на обліку в Селидівській КВІ,   видані направлення до підрозділів кримінально – виконавчих інспекцій м. Бердянська та м.Одеси.

Інспектор КВІ   Закалюжна А.Ю.