Територіальна державна інспекція з питань праці у Донецькій області повідомляє, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014рік», який набрав чинності з 04.08.2014року статтю 32 доповнено наступними змінами:

«Керівникам центральних органів виконавчої влади,які здійснюють контроль та нагляд у відповідних галузях і сферах, та центральних органів виконавчої влади, виконання функцій яких можуть здійснювати відповідні міністерства, з метою забезпечення скорочення видатків, передбачених цим Законом, здійснити заходи щодо оптимізації штатної чисельності працівників, надання працівникам відпусток без збереження заробітної плати, встановлення для працівників режиму роботи на умовах неповного робочого часу, зменшення або скасування стимулюючих виплат, підвищень посадових окладів, зменшення надбавок і доплат, які встановлені у граничних розмірах, переглянути укладені договори на придбання товарів, робіт, послуг.

Надати право керівникам зазначених центральних органів виконавчої влади у межах бюджетних призначень без згоди та попередження працівників встановлювати для них режим роботи на умовах неповного робочого часу та надавати відпустки без збереження заробітної плати на визначений цими керівниками термін.

Установити, що під час здійснення центральними органами виконавчої влади цих заходів:

Положення статті 26 Закону України «Про відпустки» та статей 32,56 та 84 Кодексу законів про працю України ( в частині обмеження терміну відпустки без збереження заробітної плати, необхідності повідомлення не пізніше ніж за два місяці та погодження з працівником встановлення режиму роботи на умовах неповного робочого часу) не застосовується;

До працівників, які перебувають у відпустках без  збереження заробітної плати відповідно до цього Закону, обмеження щодо сумісництва з іншими видами діяльності, встановлені статтею 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», не застосовуються.»