Територіальна державна інспекція з питань праці у Донецькій області повідомляє, що відповідно до статті 50 Кодексу законів про працю України  нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Але відповідно до статті 51 КЗпП України скорочена тривалість робочого часу встановлюється:

1)для працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень, для осіб віком від 15 до 16 років (учнів віком від 14 до 15 років, які працюють в період канікул) – 24 години на тиждень.

Тривалість робочого часу учнів, які працюють протягом навчального року у вільний від навчання час, не може перевищувати половини максимальної тривалості робочого часу, передбаченої для осіб відповідного віку;

2) для працівників, зайнятих на роботах  з шкідливими умовами праці, - не більш як 36 годин на тиждень.

Перелік виробництв, цехів, професій і посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджується в порядку, встановленому законодавством.

Крім того, законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших).

Скорочена тривалість робочого часу може встановлюватись за рахунок власних коштів на підприємствах  і в організаціях для жінок, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда.